Vi tilbyr følgende tjenester:

 
 • Regnskapsføring for Enkeltpersonforetak og Selskaper, Lag og Foreninger. 
 • Bistand til innlevering av din personlige skattemelding.
 • Bokføring
 • Prosjektregnskap
 • Fakturering  
 • Lønnskjøring med ansattutlegg og reiseregninger
 • Budsjettering  
 • Periodisk rapportering  
 • Skattemelding og Årsoppgjør  
 • Stiftelse og avvikling av firma
 • Rådgivning forøvrig
 • Bistand til styrets arbeide og protokoller
 
 

Dataprogram

 
 • Tripletex økonomisystem, og Maestro årsoppgjør.
 • Signant fra Maestro for signering av Skattemeldinger, Årsregnskap og andre dokumenter.
 • PowerOffice med KS Komplett fra Regnskap Norge som Kvalitetssikringssystem og Internkontroll.
 • Dib som oppslagsverk og maler til ulike selskapsdokumenter.
 • Office365 og Adobe